fredag 27 september 2019

7D - Läxor med mera

Eleverna tycker att det har varit lite mycket bedömningsuppgifter. Det är också en fråga om att följa med på lektionstid och lyssna på vad läraren säger för att sedan planera sin tid. Klassen önskade ett liknande upplägg som på mellanstadiet där det fanns ett läxklassrum, vilket delvis syftet är med Mentorsrummet. Vi enades om att en bra idé var att lärarna ska bli tydligare genom att bland annat sätta datum för läxan vilket gör att den syns som en inlämning på första sidan. Jag anser att det är ett bra förslag och tar det vidare med övriga lärare. 

Vi ägnade dessutom allt för stor del av svenskalektionen åt att diskutera om klassrums- och studiero. Den sista veckan har bland annat flera elever inte haft med laddade datorer till lektionerna vilket gör det svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Senast på bedömningsuppgiften i SO igår var det tre elever,  det försvårade deras arbete. 

Ett större problem den här veckan har också varit att flera elever skrikit sina frågor rakt ut i klassrummet. Det fungerar inte. Alla har rätt till undervisning och en lugn skolmiljö. Det är något som var och en behöver tänka på. När någon pratar, låt den då prata färdigt. Du får chansen efter. Ingen blir glömd. 

En stående läxa blir därför att se till att datorn är LADDAD och är med på ALLA lektioner. Ni ska dessutom tänka på att inte skrika rakt ut utan vänta på er tur. Detta är främst för att alla i klassrummet ska få den undervisning som ni har rätt till. 

De läxor som vi tog upp inför nästa vecka är:
Måndag - Biologi - Vad är liv och cellen. - Classroom
Tisdag - Kemi - Kemiska begrepp - Classroom
- Svenska - läsa klart ”Pojke med tur” och svara på frågorna. 
Onsdag - Engelska - 12 glosor
Torsdag - Studiedag
Fredag - Studiedag

Jag vill också slå ett slag för lyftet på tisdags- och torsdags-eftermiddagarna där det finns pedagoger som kan hjälpa till med läxorna. Det är en viktig möjlighet för eleverna att få lite extra hjälp. Se på schemat vilka tider det är öppet. Det krävs ingen anmälan och man stannar så länge man behöver inom den utsatta tiden. 

Elever - Glöm inte att från och med måndag morgon gäller följande:
- Datorn ska med på alla lektioner och vara laddad.
- Penna och sudd ska med på alla lektioner.

- Skrik inte rakt ut och vänta på din tur. Tänk på alla andra elever som vill ta del av undervisningen. 

På torsdag och fredag är det studiedagar, vilket gör att eleverna är lediga. Veckan blir lite kortare. Se till att det blir den bästa veckan hittills på terminen. Ni är en rolig och bra klass som vi har höga förhoppningar om. Låt oss hjälpas åt att bli den bästa klassen på skolan.

Ha en bra helg. Mvh John, Behnan, Jesper och Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar